Ouderenadviseur

De afdelingen van KBO Kring Valkenswaard hebben “Vrijwillige OuderenAdviseurs” (VOA’s).

Een VOA is een oudere vrijwilliger die u, op verzoek, ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen  inkomen – recht – zorg – wonen – mobiliteit – participatie.

Dat is een hele mond vol maar concreet betekent dit dat de VOA de oudere medemens kan helpen bij het helder maken van problemen en zorgen die op hem afkomen. Hij kan met u meedenken en zoeken naar mogelijke oplossingen. Daarvoor zal hij u trachten duidelijk te informeren over en verwijzen naar bestaande regels en voorzieningen op de hierboven genoemde terreinen.

De afdelingen denken hierdoor een bijdrage te kunnen leveren in de ondersteunende rol naar haar leden toe en zodoende hen meer kans te bieden om met het huidige overheidsbeleid zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en als oudere steeds meer zelf keuzes te kunnen maken bij nodige voorzieningen.

Voor contact telefoonnummer: Peter Poell, Tel. 06 20 03 72 91