De vrijwilligers worden extra in het zonnetje gezet.

Zonder hun tijd en inspanningen, zou de vereniging geen bestaansrecht hebben.