KBO BRABANT                                   a.i. Secr. Dommelseweg 155    Tel.   040-2043697

                                                                       5554 NP Valkenswaard   

 Afdeling Valkenswaard                          e-mail  : kbovalkenswaard@onsbrabantnet.nl

                                                                       website: www.kbo-valkenswaard.nl

                                                                       Rabobank: NL63 RABO 0152 9298 00

Jaaroverzicht 2014                                                                          maart 2015

 

KBO afdeling Valkenswaard wil een organisatie zijn waar senioren terecht kunnen voor ontmoeting , informatie en belangenbehartiging. In dat kader zijn er in 2014 weer een aantal activiteiten georganiseerd. Tijdens de jaarvergadering hebben we 3 nieuwe bestuursleden verwelkomd.

De contributie kon voor 2015 voor een gelijk bedrag als 2014 worden vastgesteld.

 

Om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn, kon men terecht bij de vaste activiteiten: line dance, biljarten, koersballen, kienen, fietsen, wandelen en schilderen.

In september zijn we gestart met een inloopmiddag op dinsdag  in buurthuis de Turfberg. Iedereen is hier welkom voor een praatje, een kaartje te leggen , te biljarten of voor een andere activiteit naar eigen keuze.

In januari was er een gezellige, goed bezochte nieuwjaarsreceptie voor alle leden. Deze keer gehouden in buurthuis de Horizon met muzikale bijdrage van ons eigen KBO orkest.

 

Onze reiscommissie organiseerde dit jaar een aantal reizen.

De 3 vaste reizen gingen in het voorjaar naar Amsterdam, in de zomer naar de IJssel vallei en in het najaar naar de Belgische Ardennen .

In april mochten we gratis met de Museum Plus Bus naar het Kröller Moller museum. Ook voor 2015 hebben we weer ingeschreven.

In december werd er een busreis naar de kerstmarkt in Düsseldorf georganiseerd. De 3 reguliere reizen zijn altijd geheel verzorgd; voor deze reis naar Düsseldorf was alleen de bus geregeld, voor de rest was iedereen vrij om de dag op eigen manier door te brengen.

De deelnemers waren zeer enthousiast over deze reizen.

 

Het ieder jaar terugkerende Sinterklaas- en Kerstfeest waren wederom een succes en werden druk bezocht. Deze bijeenkomsten worden gehouden in zaal Lavrijssen, waar we zoals altijd zeer hartelijk ontvangen werden en waar de verzorging weer prima geregeld was.

Met Sinterklaas was er een optreden van d’n Valkenswirtse Twilling, wat zeer in de smaak viel bij de deelnemers.

Met Kerstmis werd er een “dienst” gehouden met verhalen, gedichten en liedjes verzorgd door enkele mensen van het bestuur. Pastor Felie Spooren vertelde ons het kerstverhaal en nog wat zeer vermakelijke anekdotes.

 

De “samen eten” bijeenkomsten werden dit jaar 2x gehouden met in maart een Chinees buffet  bij Wok Eiland en in oktober een warm en koud buffet bij restaurant de Zwaan in Borkel en Schaft.

Ook worden ieder jaar onze vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een “dankjewel “ middag. Dit jaar was dat in oktober en daar ontving de heer Wiel van Tuel, omdat hij 10 jaar vrijwilliger was binnen onze organisatie, de vrijwilligerspenning uit handen van wethouder Hetty Tindemans.

 

Er is een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met museum- en theaterbezoek en het organiseren van eenmalige creatieve bijeenkomsten.

Dit resulteerde in 2 workshops: in mei een workshop beeldhouwen en in november een workshop naaldvilten.

Om onze leden te informeren  werden er relevante artikelen geplaatst in het

eigen maandelijkse informatieblad “het Journaal” en op de website.

Om alle senioren van Valkenswaard te bereiken, is er deelgenomen aan de jaarlijkse seniorenmarkt op 4 oktober.

Tijdens de jaarvergadering is er door de beleidsambtenaar Wmo van Valkenswaard informatie gegeven over de komende wijzigingen in de zorg en overgang van de regelingen naar de gemeente.

In november is er een themamiddag georganiseerd waar voor de pauze door een voorlichter van KBO-Brabant  een presentatie werd gegeven over “langer thuis wonen en de zorg in Nederland”. Na de pauze kwam de beleidsambtenaar toelichten hoe de stand van zaken is in onze gemeente.

 

Aan belangenbehartiging voor onze leden wordt hard gewerkt. Enkele  bestuursleden buigen zich regelmatig over zaken zoals de wijzigingen in de zorg, de verschuiving van AWBZ naar Wmo en daarmee naar de gemeente, en de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Leden werden opgeroepen hun mening te geven zodat onze afgevaardigden hun vragen/ opmerkingen konden bespreken met SeniorenBelang Valkenswaard  en KBO Kring Dommel en Aa.

 

KBO Valkenswaard is met 2 personen vertegenwoordigd in het SBV. Samen met de andere ouderenbonden en enkele onafhankelijke bestuursleden worden er onderzoeken gedaan en adviezen opgesteld over zaken die de senioren binnen Valkenswaard aangaan.

Het SBV praat hierover met de gemeente , welzijnsorganisatie Paladijn en andere relevante organisaties.

 

Ook was de afdeling vertegenwoordigd in het KBO cluster ( KBO Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard) en Kring Dommel en Aa en kon op deze manier haar stem laten horen richting KBO Brabant.

 

Onze ouderenadviseur stond ook dit jaar weer klaar voor een persoonlijk gesprek en samen met leden van de werkgroep ledenzorg werden alle leden die geboren zijn in 1927-1928 en 1929 en zelfstandig wonen bezocht. Het doel van deze bezoeken was om te achterhalen of KBO iets voor hen kan betekenen. Ook wordt er gekeken of er eventuele problemen zijn die aan andere instanties (bijv. Paladijn) moeten worden doorgeven.

Zieken en leden waarvan de partner is overleden zijn bezocht en zijn gevraagd of zij een vervolg gesprek op prijs stellen.

De felicitatiedienst ging op bezoek bij de leden die 40, 50 of 60 jaar getrouwd waren, leden die 25 jaar lid zijn kregen ook een bezoekje.

Leden die 30,35,40,45 jaar lid zijn of 90 of 95 jaar werden, ontvingen een felicitatiekaart.

 

Twee van onze bestuursleden boden op verzoek hulp aan de leden om de thuisadministratie weer op orde te krijgen.

 

De kortingencommissie van het cluster KBO heeft weer een aantal mooie kortingsafspraken gemaakt.

 

Ook dit jaar werden de belastingpapieren weer gratis ingevuld door een enthousiast en professioneel team.

 

Een actief jaar ligt achter ons, wij kijken er met tevredenheid op terug en putten hieruit de energie voor een minstens zo actief 2015.

 

Leny Peels, voorzitter