Cliëntondersteuner

 

In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is geregeld dat een persoon die zorg en/of hulpmiddelen nodig heeft en dat via de gemeente (Wmo-loket) wil gerealiseerd zien, een beroep kan doen op een onafhankelijke ondersteuner. De taak van die cliëntondersteuner is om naast de hulpvrager te staan, hem te ondersteunen bij de aanvraag, hem te voorzien van informatie, advies, aanwezig te zijn bij het onderzoeksgesprek ( keukentafelgesprek) , het bewaken van de kwaliteit van de verslaglegging  en -indien nodig- het ondersteunen bij het indienen van een bezwaarschrift . De afdeling Valkenswaard heeft hiervoor een gecertificeerd cliëntondersteuner in de persoon van Jos Musters. Samen met de VOA’s (ouderenadviseurs) van de Kring gemeente Valkenswaard kunnen deze personen ingezet worden vanuit een  project dat door SBV opgezet is in onze gemeente.    

Voor contact, telefoonnummer: Jos Musters, 040 20 41 401