BELASTING INVULDIENST

 

Belastingpapieren invullen.

 

Nadat vanuit de overheid is besloten geen bijeenkomsten meer
te mogen organiseren hebben onze leden, die zich hadden aangemeld, een brief ontvangen dat de invulmiddagen bij de Graver zijn vervallen.

Wij, de belastinginvullers, zullen de komende weken iedereen
die bij ons bekend is voor hulp bij invullen telefonisch benaderen
met het verzoek bepaalde gegevens aan te leveren op het woonadres
van de invuller. Zodat de invuller thuis, mogelijk met telefonisch overleg,
voor u het invullen kan verzorgen.

Als u twijfelt: geen gegevens verstrekken maar contact opnemen
met de Coördinator; de heer Peter Plompen. Het telefoonnummer staat in het informatieboekje
en op deze site van de KBO afdeling Valkenswaard; bestuur.
Het kan ook zijn dat wij adviseren om uitstel te vragen. Bespreek
met de invuller wat voor u het beste uitkomt.

Kortom wij blijven u helpen maakt u zich niet te ongerust uiteindelijk
worden de aangiftes wel verzorgd.

 

Peter Plompen
Coördinator IB Invullen