BELASTING INVULDIENST

 

Belastingpapieren invullen.

KBO heeft een gratis belasting service.

Wij kunnen u helpen met het aanvragen en het invullen van de belasting opgave.

U kunt hiervoor contact opnemen met Peter Plompen; tel. 06-37 35 2401. 

De leden die eerder gebruik hebben gemaakt van deze service ontvangen eind januari automatisch een uitnodiging.